Aan het lossen van grondstoffen in bulkautos worden steeds hogere eisen gesteld. Om op deze vraag in te spelen heeft Poeth de nieuwe Z-Bulkloader ontwikkeld met de volgende voordelen : • Nagenoeg geen productversleping of -contaminatie • 85% minder energie verbruik • Volledig ATEX veilig (< 1 m/s) • Compacte bouwvorm => geen bordes nodig • Lagere aanschafkosten • Stofvrij Big-Bags en zakgoed lossen Het principe is gebaseerd op de Z-Conveyor kettingtransport. De Z-Conveyor heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen en wordt in zeer uiteenlopende industrieën ingezet. Er zijn een tweetal Z-Conveyors beschikbaar om de meest uiteenlopende producten te kunnen testen in de testruimte van Poeth. Big-Bags en zakgoed stofvrij lossen Het big-bag losstation is voorzien van een big-bag uitloopslurf klemsysteem, welke een potdichte aankoppeling van big-bag slurf waarborgt. De optioneel geïntegreerde zakkenstofcabine is voorzien van afzuiging en zorgt voor een ergonomische een stofvrije lossing van zakgoed. Doordat men vrijwel op vloerniveau kan werken, wordt een veilige en ergonomische werksituatie gecreëerd. De operator kan b.v. niet van een bordes afvallen. Geen onnodig verlies van grondstoffen Het filter zorgt ervoor dat stofvrij gewerkt kan worden. Het opgezogen stof kan via de Z-Conveyor meteen mee terug getransporteerd worden richting de bulkauto. Hierdoor is gesleep met stofemmers of zakken overbodig geworden. Mocht het om wat voor reden dan ook wenselijk zijn om het stof wel op te vangen in een emmer, is dit vanzelfsprekend wel mogelijk. Contaminatie / versleping Doordat het systeem nagenoeg geen versleping kent, is het mogelijk om snel over te schakelen van Product A naar Product B zonder omslachtige reinigings acties. Een test met desgewenst product kan uitgebreid getest worden op versleping. Opties / Uitvoeringsvormen: • Ontstoffingsunit • Beladingsbalg voor stofvrije koppeling op bulkauto mangat • Eenvoudig opvouwbaar ontwerp zodat het kan passeren onder een haldeur mogelijk is. • Zakkenstortcabine of big-bag losstation • ATEX-ontwerp • Magneet • Zeef

Geschreven door
BulkautoLossen