Om het risico op elektrostatische ontlading van gevaarlijke stoffen te verkleinen wordt de geleidbaarheid van de stof gemeten. Uit het meetresultaat valt af te leiden of er maatregelen genomen moeten worden. Gevaarlijke stoffen zoals kerosine, diesel, lichte minerale oliën en oplosmiddelen, kunnen door verschillende processen elektrostatisch worden opgeladen zoals bij het vullen en legen van containers, pompen, roeren, mengen en spuiten. Als dit brandbare vloeistoffen zijn, is er een risico op ontsteking door vonken tijdens elektrostatische afvoer. Om veiligheid te kunnen garanderen is het belangrijk de geleidbaarheid exact te meten en het liefst op verschillende plekken. Op basis van het meetresultaat weet u of het nodig is om additieven toe te voegen om elektrostatische ontlading te voorkomen of andere maatregelen te nemen. Vanuit de markt kwam de vraag of er niet over een groter bereik kan worden gemeten (Bestaande MLA900 bereik: 0 – 2000 pS/M). MBA instruments Benelux brengt daarom 2 nieuwe varianten voor mobiele bemonstering op de markt: • MLA1000-TX voor metingen in laboratorium omgeving o optie 1: 0 – 10.000 pS/M o optie 2: 0 – 15.000 pS/M • MLA1000-TZ voor metingen in het veld (ATEX werkomgeving – 2G) o optie 1: 0 – 10.000 pS/M o optie 2: 0 – 15.000 pS/M

Geschreven door