Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Den Bosch een boete van 125.000 euro geëist tegen Vereijken Logistics BV voor overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. Uit onderzoek door de Inspectie SZW blijkt dat de werknemer in november 2015 bezig was met schoonmaakwerkzaamheden in de liftschacht. Hij stond de liftput te vegen toen de lift naar beneden kwam en hem plette. Het OM stelt dat het ongeval niet zou zijn gebeurd als de werkgever alle voorschriften in acht had genomen. Dood door schuld Het ongeval zou niet zijn gebeurd als de werkgever alle voorschriften in acht had genomen, stelt het OM: De risico’s van de werkzaamheden hadden vooraf in kaart gebracht moeten worden en dit was niet gebeurd; De lift had voor de aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden uitgeschakeld moeten worden en dat was hij niet; De gebruiksaanwijzing van de lift was onvoldoende bekend. “Deze was zelfs niet bekend bij de leidinggevenden, laat staan dat deze voldoende bekend was bij Poolse uitzendkrachten” zei de officier op zitting. Ook de veiligheidssensoren – die de lift automatisch moesten stilzetten zodra mensen de liftschacht betraden - werkten niet. De automatische uitschakeling was onklaar gemaakt, omdat de lift voortdurend storingen gaf, wat belemmerend werkte in het productieproces. “Het kan niet zo zijn dat daarbij veiligheidsvoorzieningen van de liftinstallatie welbewust buiten spel gezet worden. Het gaat bij opzettelijk handelen om het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat het mis zal gaan” zei de officier op zitting. Werkgever moet werknemer beschermen Volgens het OM kunnen de fouten de tomatenkwekerij aangerekend worden: “De werkgever heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de gevaren en risico’s die met werkzaamheden rondom en met de lift aanwezig waren.” Het gaat om ernstige feiten, aldus het OM: “Door op deze wijze te werken kan de kweker de dood van de werknemer verweten worden. Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Daarin is verdachte niet geslaagd,” stelde de officier op zitting: “Incidenten als deze dienen te worden gekwalificeerd als veiligheidsmisdrijven en verdienen een bijbehorende aanpak en bestraffing.” Het OM vindt daarom een geldboete van 125.000 euro passend. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht over twee weken.