Normaliter wordt voor de vochtbepaling in granen de capacitieve methode toegepast. Hierbij wordt de verandering van de microgolven, die door het monster gestuurd worden, gemeten. Helaas beïnvloeden ook de dichtheid en de temperatuur van het monster deze microgolven. Daarom corrigeren graanmeters daarvoor. Een probleem blijft echter dat de traditionele graanmeter géén rekening houdt met geografische afkomst en met klasse- en seizoeninvloeden. Het gevolg hiervan is dat veel ijklijnen nodig zijn en dat deze regelmatig aangepast en gecontroleerd moeten worden. Met de introductie van de Aquamatic 5100 behoren deze tekortkomingen tot het verleden. De twee belangrijkste innovaties in de Aquamatic 5100 zijn het gebruik van een veel hogere frequentie en de toepassing van een nieuwe berekeningswijze. Deze laatste werd ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse departement voor landbouw (USDA). Hiermee is Perten er in geslaagd om een graanmeter te ontwikkelen, die gebruik maakt van slechts één kalibratie voor alle typen granen en zaden. Bovendien is de Aquamatic 5100 niet gevoelig voor klasse en seizoeninvloeden en/of inhomogene vochtverdeling in de korrel. Dit heeft het grote voordeel dat herkalibratie niet meer nodig is. The Aquamatic 5100 is eenvoudig te gebruiken en meet vochtgehalte, dichtheid (hectolitergewicht) en temperatuur binnen 15 seconden. In Nederland wordt Perten Instruments exclusief door Inventech Benelux vertegenwoordigd.