Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken stelt 1,1 miljoen euro ter beschikking voor de start van Plant One. Zij overhandigde vanmiddag in Rotterdam een cheque voor dit bedrag aan vertegenwoordiger Hans Wiltink van het bedrijf. De gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Climate Initiative dragen samen ook 1,1 miljoen euro bij. Met Plant One krijgt het Rotterdamse haven- en industrieel complex een unieke faciliteit voor demonstratie van innovatieve, duurzame procestechnologie. Nieuwe technologieën voor minder energie- en grondstoffenverbruik of toepassing van schone grondstoffen kunnen hier snel en kosteneffectief op pre-industriële schaal bewezen worden. Hiermee kan de industrie sneller de transformatie maken naar duurzamer productieprocessen. Initiatiefnemers voor het project zijn Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam. Het onderzoek naar de haalbaarheid was mogelijk dankzij de brede steun van het Rotterdam Climate Initiative, Gemeente Rotterdam en provincie Zuid Holland. Plant One kan bijdragen aan de doelstelling voor halvering van de CO2-uitstoot in Rotterdam. Vanaf medio 2010 is Plant One de procesindustrie van dienst met faciliteiten voor proef- en demonstratie-installaties. Plant One, dat bekend stond onder de werknaam TechnoPark Rotterdam, is te zien als de eerste stap na het lab, op weg naar marktintroductie: het faciliteert nieuwe technologie uit het laboratorium op weg naar de daadwerkelijke toepassing in grootindustriële productiefaciliteiten (in het engelse jargon ‘plants’). Het bedrijf verlaagt zo het risico van investeringen in nieuwe duurzame technologieën en verkort de ‘time-to-market’ van innovaties. Plant One geniet brede steun en medewerkerking van overheid en bedrijfsleven. Subsidie van het ministerie van Economische Zaken in het kader van de regeling Pieken in de Delta en van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland maakt de start nu mogelijk. Onderdeel van de afspraken met deze partijen is dat een groot deel van de opbrengsten ten goede komt aan nieuwe projecten voor duurzaamheid. Nu de financiering rond is starten de uitvoerende partners Carbon Stars en TNO met de voorbereidingen voor Plant One, dat gehuisvest wordt op het terrein van Huntsman in de Botlek. Omdat het een bestaande fabriekshal is, zijn alle voorzieningen al aanwezig, zoals stroom en stoom, afvalwaterzuivering en milieu- en veiligheidsorganisatie. Belangrijke onderdelen van de voorbereiding zijn de inrichting van de hal en de organisatie, de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen en de introductie van dit duurzame concept bij klanten en belanghebbenden. <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td height=30>Meer informatie:   </td><td> class=pyl0 href=http://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws/persberichten/2009/20091109_11.jsp target=_blank>Externe link </td></tr></table>