Hoogfrequente radarmeettechniek in opmars

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Hoogfrequente radarmeettechniek in opmars
Article image of: Hoogfrequente radarmeettechniek in opmars

Met de presentatie van de Vegapuls 64, de eerste radarniveausensor voor vloeistoffen ter wereld die met een frequentie van 80 GHz werkt, is onherroepelijk een nieuw tijdperk in de radarmeettechniek aangebroken.
18 maanden geleden werd met veel succes de Vegapuls 69 geïntroduceerd, een sensor voor de continue meting van stortgoederen. Ook deze meet niet met de tot dan toe op grote schaal gebruikte frequentie van 26 GHz, maar met een zendfrequentie die een factor drie hoger ligt. „De markt sluit zich aan bij deze technologische trend – sinds de marktintroductie zijn er al meer dan 10.000 niveausensoren van het type Vegapuls 69 geïnstalleerd“, zo illustreert Jürgen Skowaisa, productmanager radarmeettechniek bij VEGA Grieshaber KG, het succesverhaal van de sensoren en de veel hogere frequentie. Deze komen met name tot hun recht bij media die over slechte reflecterende eigenschappen beschikken, in mijnschachten tot 120 m diep of in silo’s met veel ingebouwde obstakels die aanzienlijke stoorsignalen veroorzaken.

Dit voorjaar volgt voor toepassingen in vloeistoffen de Vegapuls 64, die door zijn hoge dynamiek en een betere focussering eveneens zal opvallen in de meettechniek. “Media met geringe reflecterende eigenschappen, dus met een kleine diëlektrische constante, kunnen nu dus duidelijk beter worden gemeten dan met bestaande radarsensoren”, aldus Skowaisa. Het signaal gaat dankzij een duidelijk betere focussering gewoon langs ingebouwde obstakels of aangroei. Stoorsignalen, die tot nu toe alleen maar met een stoorsignaalgeheugen konden worden uitgefilterd, spelen voor een betrouwbare meting nauwelijks nog een rol.
„Bovendien is het mogelijk een veel kleinere antenne te gebruiken. Zo zijn procesaansluitingen mogelijk met een antenne van maar ¾” – dit is precies de grootte van een euromunt“, noemt Skowaisa als nog een voordeel. Door de nieuwe techniek kan ook het niveau vlakbij de tankbodem worden bepaald. Dit biedt nieuwe perspectieven bij het bepalen van het niveau in kleine tanks in de farmaceutische industrie en de biotechnologie, maar ook bij het bepalen van de resterende hoeveelheid in grote tanks met brandstoffen. De nauwkeurigheid bedraagt +/- 2 mm, zelfs bij een meetbereik van 30 m.
Het grote succes van de stortgoedradarsensor Vegapuls 69 en de huidige marktintroductie van de Vegapuls 64 voor toepassingen met vloeistoffen is richtingbepalend voor de technologische ontwikkeling in de radarniveaumeting. „Een radarmeettechniek met een frequentie van 80 GHz zal niet gauw worden overtroffen“, is Skowaisa’s stellige overtuiging.

geschreven door

VEGA Meet- en Regeltechniek

Specialist in niveau-, schakel- en drukmeettechniek Lees meer

We gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer