Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de grootschalige homogenisering van stortgoed in mammoet silo’s. Deze silo’s hebben een opslagcapaciteit tot 100.000 m3 voor zowel vrijstromend als cohesief materiaal. Voor het uitvlakken van kwaliteitsfluctuaties (homogeniseren) en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van vrijstromend stortgoed, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van menghopen. Voor cohesief materiaal is een dergelijke grootschalige faciliteit nog niet beschikbaar. Wanneer een mammoet silo naast de opslag van het stortgoed ook de homogenisering kan realiseren, ontstaat een grootschalige homogeniseerinstallatie voor zowel vrijstromend als cohesief materiaal. De marktpositie van mammoet silo’s met homogeniseerfunctie ten opzichte van de menghopen is afhankelijk van de graad van homogenisering die behaald kan worden. Naast de eisen aan homogeniteit zijn investeringskosten en beschikbare ruimte ook relevante factoren, omdat er een toenemende vraag is naar compacte en overdekte opslagfaciliteiten in dichtbevolkte gebieden. Om het gebruik van een schuinstaande schroeftransporteur voor het homogeniseren te onderzoeken, zijn experimenten opgezet. Het doel van deze experimenten was om de prestatie van de schroef in schuinstand te vergelijken met de conventionele horizontale stand. De experimenten zijn uitgevoerd met zowel cohesief als vrijstromend materiaal. Uit de resultaten van de experimenten kan geconcludeerd worden dat de schroeftransporteur geschikt is om de inslag en uitslag onder een hoek uit te voeren zolang het materiaal neerwaarts getransporteerd wordt. De resultaten van de simulaties moeten kwalitatief geïnterpreteerd worden. Het homogeniseringeffect hangt namelijk sterk af van de input eigenschappen en daarom heeft de homogeniseringgraad geen kwantitatieve waarde wanneer van een specifiek materiaal de input eigenschappen onbekend zijn. In verband hiermee zouden de input eigenschappen van elke silo bekend moeten zijn om een redelijke absolute schatting te kunnen maken. Met behulp van de simulaties is aangetoond dat de combinatie van inslag met behulp van gecontroleerd dumpen en uitslag met behulp van een schuinstaande transporteur de beste homogenisering oplevert (zie de figuur op de volgende pagina) wanneer de silo configuratie verder identiek is.