Machinefabriek de Wilde werkt en produceert al meerdere jaren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem wat is opgezet conform de richtlijnen van ISO 9001:2008 Dit systeem omvat alle processen binnen Machinefabriek de Wilde, ook de productie- en assemblageprocessen van de GIPA onderdelen. Als toeleverancier van hoogwaardig CNC-draai- en freeswerk is Machinefabriek de Wilde zich terdege bewust dat continue kwaliteits- en procesverbetering van essentieel belang is. Pas enkele maanden geleden werd de daadwerkelijke vraag vanuit de markt naar een ISO certificaat concreet. Doordat er al geruime tijd actief gewerkt wordt met een kwaliteitsmanagementsysteem bleek certificering ‘slechts’ een formaliteit.

Geschreven door