Het aantal bezoekers op deze website was in 2007 maar liefst 20% hoger dan in 2006. Waren er in 2006 gemiddeld 13.772 bezoeken per maand, in 2007 was dit toegenomen tot 16.464 per maand. Over het hele jaar 2007 waren er bijna 200.000 bezoeken. De stijging van de `kijkcijfers` voor de actuele informatie lag nog veel hoger: de nieuwspagina`s en de agenda lieten een toename zien van meer dan 100%. Per maand werd er ruim 15.000 keer naar een nieuwsitem gekeken en 3.000 keer naar de agenda. Maar ook de bedijfspagina`s waren erg in trek. Bezoekers keken meer dan 23.000 keer per maand ofwel 280.000 keer naar een bedrijfspagina om te kijken naar hetgeen de betreffende aanbieder te bieden had. Al deze cijfers laten nog niet eens alles zien. Via de e-mailmogelijkheid worden er wekelijks meerdere offerte-aanvragen verstuurd, naast de vele vragen om informatie die via de website worden verstuurd. In het februari-nummer van het vakblad Solids Processing verschijnt een artikel met een uitgebreide analyse. Al met al is wel duidelijk dat SolidsProcessing.nl hét platform is voor de stortgoedsector.