Explosies in uw productieomgeving kunnen ervoor zorgen dat uw proces moet worden stilgelegd waardoor significante verliezen ontstaan. Betrouwbare explosiebeveiliging is dan ook van essentieel belang. Hiervoor kunt u vertrouwen op de uitgebreide expertise en jarenlange ervaring van Fike. Bij explosiedrukontlasting wordt meestal gebruik gemaakt van explosiepanelen, die openen bij een vooraf bepaalde druk, zodat overdruk, vlammen, warmte en onverbrand product afgeblazen worden en bedrijfsprocessen niet ernstig beschadigd worden. Anders dan normale explosiepanelen is het Flex-V explosiepaneel van Fike een hersluitend systeem, dat meer dan 90% van het ontlastingsoppervlak opnieuw afdekt na een activatie van het paneel. Doordat de ontlastingstijd veel korter is, neemt de kans op secundaire explosies en volgbranden sterk af. Het Flex-V paneel kan ook naar binnen openen, waardoor een container ook beschermd is tegen falen of implosie door vacuümdrukken die kunnen optreden na de explosie. Met het innovatieve Flex-V explosiepaneel kan u elk gewenst niveau van beveiliging bereiken en uw apparaten zeer effectief beschermen tegen de effecten van stof- en gasexplosies. Door het openen van het paneel wordt de schade door explosie geminimaliseerd, door het hersluiten wordt de toevoer van zuurstof verhinderd die een mogelijke nabrand zou kunnen voeden. Het is ook mogelijk om brandkleppen te gebruiken in combinatie met Flex-V explosiepanelen. Dit verhoogt uiteraard de totale brandbeveiliging van de beschermde installatie nog verder. Om maximaal het hoofd te bieden aan de schadelijke effecten van explosies, brand en productiestilstand kan u uw beveiligingssysteem naar een nog hoger niveau brengen en opteren voor een alomvattende beveiligingsoplossing met de combinatie van Flex-V panelen, brandkleppen én een brandbestrijdingssysteem. Zo zorgt Fike ervoor dat een betrouwbare, efficiënte en veilige totaaloplossing ontstaat tegen de schadelijke gevolgen van explosies en branden.