Driewalsen worden reeds succesvol in de Nanotechnologie (b.v.. Lotuseffect) ingezet. Een relatief nieuwe toepassing is de verwerking van Carbon Nanotubes. CNT`s zijn nanoschalige Koolstofbuisjes, welke harder zijn dan b.v. staal. Ze geleiden stroom en verbeteren de mechanische eigenschappen van Polymeren, hetgeen ze bijzonder interessant maakt voor de inzet in Nanogebonden materialen b.v met CNT gevulde epoxyharsen. Deze eigenschappen komen echter pas tot zijn recht wanneer de agglomeraten van koolstofbuisjes na toevoeging goed gedispergeerd en homogeen verdeeld worden in het polymeer . De Exakt elektronisch regelbare driewals is in staat, op grond van een autom. spaltinstelling en unieke aansturing, om aan deze hoge eisen tegemoet te komen. Hoge afschuifkrachten De grote oppervlakte van CNT`s maakt de dispergering in epoxyhars tot een lastige opgave. Door de hoge afschuifkrachten van de Driewals worden de agglomeraten op ideale wijze gedispergeerd. De CNT`s worden hierbij niet beschadigd en de noodzakelijke en specifieke afmeting van het koolstofbuisje blijft behouden. Het aandeel van CNT`s, welke door epoxyhars worden omsloten stijgt constant. Hierdoor neemt de Viskositeit constant toe, van ca. 10 cPoise tot meer dan 100.000. Continu dispergeerproces De bijzondere eigenschap van een driewals, om produkten van zeer uitéénlopende visc. te kunnen dispergeren, is juist binnen deze toepassing van belang. Het dispergerend vermogen stijgt tijdens het proces evenredig met de visc. Hierdoor neemt de produktkwaliteit constant toe. Verwerking van kleinste hoeveelheden Bij aanvang van een research- en ontwikkelingsfase reduceert een driewals, zeker bij gebruik van kostbare grondstoffen (b.v. Carbon Nanotubes) de ontwikkelingskosten, doordat verwerking van zeer kleine hoeveelheden mogelijk is - dit bij minimaal materiaalverlies. De ervaring met Epoxyhars / CNT systemen zijn op vele materialen met vulstoffen in de vorm van nanodeeltjes overdraagbaar .