In de Rotterdamse haven heeft Dust Control Partners B.V. een complete transportlijn voorzien van ontstoffingsfilters. Op het transportbandensysteem zijn in totaal 9 stuks 54 m² filterunits geplaatst, elk goed voor een afzuigdebiet van 9.000 m³/h. Dust Control Partners B.V. heeft voor elke filterunit door middel van 3D-tekeningen aangegeven welke aanpassingen gemaakt moesten worden om de filters te kunnen plaatsen. In de meeste gevallen waren de benodigde aanpassingen voor de klant minimaal, omdat Dust Control Partners B.V. zeer flexibel is in maatvoering. De filterhuizen zijn vanuit de fabriek voorzien van de benodigde verlopen en flenzen, waardoor de filterunits direct op de bestaande flensaansluitingen van de klant geplaatst konden worden. Door alle voorbereiding van Dust Control Partners B.V. was het voor de klant duidelijk wat er vooraf gedaan diende te worden om een snelle montage mogelijk te maken. Ook de plaatsing van de filters is uitgevoerd door Dust Control Partners B.V.. Totale doorloop tijd van dit project tussen eerste contact met de klant en oplevering van de filterunits betrof slechts 8 weken.

Geschreven door