Na een succesvolle eerste editie van de cursus Deeltjeskarakterisering welke gehouden werd op 28-29 maart 2012, zal Delft Solids Solutions in mei 2013 de cursus op een enigszins aangepaste wijze aanbieden. De cursus wordt vanwege toenemende interesse gesplitst in twee delen: een tweedaagse cursus over deeltjesgrootte en -vorm karakterisering en aansluitend een eendaagse cursus over het onderwerp porositeit- en oppervlaktekarakterisering. Beide cursussen kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden maar tegen een gereduceerd tarief ook in combinatie. Delft Solids Solutions is een contract research organisatie gespecialiseerd in de fysische karakterisering van vaste stoffen. Hiertoe heeft het een volledig uitgerust laboratorium waar ook de demonstraties van de apparatuur tijdens de cursus plaatsvindt. Delft Solids Solutions organiseert ook in-company cursussen op dit onderwerp op locatie. In nauw overleg met de opdrachtgever worden de meest actuele onderwerpen geinventariseerd en wordt zo de inhoud van het programma en de cursusduur vastgesteld.