Op de Powtech (11-13 okt. in Neurenberg) zal °Celsius worden geïntroduceerd als zelfstandige divisie van Van Beek. °Celsius houdt zich bezig met de levering thermische applicaties waarbij poeders, korrels en pastas in continu proces verwarmd of gekoeld moeten worden. In de afgelopen jaren bleek meer en meer dat er vraag is naar know how op het gebied van thermo processing. Van Beek heeft dit al jaren in haar pakket maar om nog beter te kunnen inspelen op technische vooruitgang en behoeftes van gebruikers is besloten een aparte divisie binnen van Beek in te richten die zich uitsluitend bezig houdt met thermo processing: °Celsius °Celsius levert maatwerk. De technische uitvoering van een °Celsius project kan pas bepaald worden na proeven met het te behandelen product in het testcentrum. De kracht van °Celsius zit ‘m in het aanbieden van het complete proces van ingangsmateriaal tot aan eindproduct. Wij garanderen processen op basis van testen, calculaties, engineering en ervaring. De trend naar one stop shopping speelt bij het ontstaan van °Celsius zeker mee. Een eindgebruiker is niet gebaat bij zo veel mogelijk verschillende leveranciers met verschillende voorwaarden en verantwoordelijkheden. °Celsius neemt, indien gewenst, in het hele traject een leidende rol en zorgt ervoor dat dingen gebeuren. Of het nu gaat gaat om het te gebruiken verwarmings (of koel-) systeem, isolatie, aan en afvoer van het product, vochtmeting of procescontrole.

Geschreven door