D&F Consulting B.V. introduceert een nieuwe adviesdienst: Audit Drukapparatuur. Met behulp van deze audit stelt D&F vast welke drukapparatuur in uw bedrijf aanwezig is, en welke drukapparatuur hiervan keuringsplichtig is. De Audit Drukapparatuur is van toepassing op (eind)gebruikers van drukapparatuur. De audit wordt uitgevoerd door een D&F consultant. De benodigde tijdsduur is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De wetgeving met betrekking tot het vervaardigen en gebruiken van drukapparatuur is sinds 2003 respectievelijk 2005 opgenomen in het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Daarvóór waren de Stoomwet en de Wet Milieubeheer van kracht voor drukapparatuur. D&F merkt in de praktijk dat door deze wijziging misverstanden ontstaan over welke drukapparatuur nu wel of niet keuringsplichtig is. Mogelijk is ook uw keuringsregime niet up to date. Door gebruik te maken van deze audit krijgt u een helder beeld van de actuele eisen uit het Warenwetbesluit Drukapparatuur. D&F heeft de Audit Drukappratuur ontwikkeld met haar KneX!-team Drukapparatuur onder leiding van KneX! Peter Mesie. D&F kent binnen haar organisatie verschillende KneX-teams die bestaan uit Knowledge Experts. Ieder KneX-team is verantwoordelijk voor een eigen vakgebied. Naast het KneX!-team Drukapparatuur heeft D&F ook KneX!-teams Machineveiligheid, Explosieveiligheid en Veiligheidscultuur en -gedrag.