Op 1 juli 2008 bestond D&F Consulting B.V. 15 jaar. Bij de oprichting van D&F, door Gerd-Jan Frijters in 1993, speelde het bedrijf in op de vraag naar informatie over Machineveiligheid. Inmiddels heeft D&F haar expertise uitgebreid met Veiligheidsmanagement en Veiligheidscultuur. Met een constante groei van 25% per jaar, 29 medewerkers en drie kantoren in Nederland en België is D&F toonaangevend en autoriteit in de markt op het gebied van veiligheid. D&F vindt dat het aantal arbeidsongevallen in Nederland en België onacceptabel hoog is. Het belangrijkste doel is het helpen van productie- en logistieke ondernemingen om de veiligheid te verbeteren. D&F werkt met grote toewijding aan projecten die een directe danwel indirecte bijdrage leveren aan de verbetering van veiligheid in de breedste zin van het woord. D&F biedt onder meer trainingen aan op het gebied van CE-markering, Masterclass CE, elektrische veiligheid, drukapparatuur, ATEX, richtlijn arbeidsmiddelen en binnenkort verschijnt de Masterclass ATEX. Deze trainingen zijn bedoeld voor veiligheidskundigen, engineers, arbo coordinatoren en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, om- en samenbouw van machines al dan niet in combinatie met explosiegevaar.