Bulk .id is vanaf heden ook ISO 9001:2008 gecertificeerd en dit om onze diensten naar onze klanten toe nog te verbeteren. De externe auditeur van AIB Vinçotte heeft onze interne processen en werkwijzen onderzocht en met verschillende medewerkers gesproken om na te gaan of Bulk .id volgens de ISO norm te werk gaat. Daarnaast heeft hij ook een werfbezoek gebracht bij één van onze klanten. Wij kunnen u dan ook met trots melden dat BULK .ID vlot de ISO 9001/2008 certificering heeft verkregen. Bulk .id werkt al enkele jaren volgens de ISO normen, dankzij zusterbedrijven Keller en Hafibo. Wij vinden het in onze bedrijvengroep belangrijk de kwaliteit van onze diensten en producten continu te optimaliseren. Medewerkers, leveranciers en klanten moeten immers verzekerd zijn van een constante kwaliteit. Het certificaat is voor ons geen doel op zich, maar dient als garantie dat tevredenheid van klanten bij onze bedrijven voorop staat. De klantentevredenheid wordt dan ook constant gemeten en gebruikt als referentiekader bij het vaststellen van verbeteracties en het bedrijfsbeleid. ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Een ISO certificaat is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.