Hoewel er tegenwoordig veel voorschriften en mogelijkheden zijn om stofexplosies zo veel mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden, blijft het een probleem dat helaas vaak niet wordt onderkend welke producten onder welke omstandigheden gevaarlijk kunnen zijn. Geschat wordt dat in Nederland gemiddeld een keer per week een stofexplosie voorkomt, gelukkig meestal met niet al te veel schade. Toch blijkt dat zo’n twintig maal per jaar stofexplosies plaatsvinden waarbij gewonden vallen, en is de kans op een grote explosie met aanzienlijke gevolgen steeds aanwezig. In Solids Processing Benelux, nummer 2010-3, gaat Gerard Haaker nader in op het fenomeen stofexplosies. Hij verwijst daarin naar een film op YouTube van de Amerikaanse CSB, de Chemical Safety Board. In die documentaire worden een aantal stofexplosies en de oorzaken ervan getoond.