Biorizon – een samenwerkingsverband van TNO, ECN, het Vlaamse VITO en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom – en de provincie Noord-Brabant gaan € 10 miljoen investeren in onderzoek naar de winning van bio-aromaten voor de chemische industrie uit (plantaardige) afvalstromen. Dit kondigden de partijen aan tijdens het jaarevent van Biorizon in Antwerpen. Volgens Biorizon kan 40% van alle chemicaliën uit fossiele bron worden vervangen door plantaardige aromaten. De investering is bedoeld om het MKB in Brabant meer bij dit initiatief te betrekken. Het idee is dat bedrijven zich voor één of meer jaar verbinden met een van de drie onderzoekslijnen van Biorizon en zo andere regionale bedrijven meetrekken. De onderzoekslijnen zijn respectievelijk thermochemische omzetting van biomassa (geleid door ECN), suikers (geleid door TNO) en lignine (geleid door VITO). De opbrengsten worden door Biorizon deels weer geïnvesteerd in het onderzoeksprogramma. In het totale programma werken nu zo’n 200 bedrijven samen, in wat de ‘Biorizon Community’ heet. Bedrijven binnen deze pool participeren en investeren in diverse duurzame projecten, waaronder ‘Waste2Aromatics’ dat als succesverhaal te boek staat en gericht is op terugwinning van waardevolle grondstoffen uit onder meer gft, luiers, zeefgoed en mest. Bron: Biorizon