Tijdens onderhoudswerken gebeuren er nog vaak werkongevallen. Deze ongevallen kunnen leiden tot heel wat menselijk leed, hoge verzekeringspremies en een minder efficiënte productie. Lockout/Tagout biedt een praktische manier om veiligheidsrisico’s bij onderhoudswerken te beheersen.Bepaal de noden op het vlak van risicobeheersing bij onderhoudswerken Lockout/Tagout isoleert tijdelijk de energietoevoer naar machines en stelt deze buiten werking tijdens het onderhoud. Om een machine te isoleren, moeten alle energiecontrolepunten, zoals handwielafsluiters, hendels, kleppen en knoppen, worden vergrendeld in de uit-stand. Brady kan ter plaatse een Lockout/Tagout-onderzoek uitvoeren en alle relevante energiecontrolepunten voor elke machine in kaart brengen als eerste stap naar meer veiligheid bij onderhoudswerken. Kies de juiste sloten en systemen Zodra de energiecontrolepunten in kaart zijn gebracht, is het heel eenvoudig om de meest geschikte vergrendelingssystemen en hangsloten te kiezen. Het vereiste type en aantal vergrendelingssystemen en hangsloten wordt bepaald door het aantal energiecontrolepunten, de onderhoudsrichtlijnen en de omgeving. Brady biedt vergrendelingsystemen aan waarmee elke machine veilig vergrendeld kan worden en hangsloten in verschillende versies die kunnen voldoen aan de noden van specifieke sectoren en omgevingen zoals niet-geleidende hangsloten en hangsloten bestand tegen chemicaliën en wrijving. Gebruik vergrendelingsprocedures op basis van best practices Wanneer alle energiecontrolepunten in kaart zijn gebracht en de juiste sloten en systemen zijn gekozen, moeten duidelijke, stapsgewijze instructies worden opgesteld zodat onderhoudstechnici machines veilig kunnen isoleren alvorens te starten met het onderhoud. Vergrendelingsprocedures moeten machines buiten werking stellen en een testfase voorzien om na te gaan of er nog resterende energie is opgeslagen in de machine. Om veilige vergrendelingsinstructies op te stellen, doet Brady een beroep op ervaren ingenieurs die vergrendelingsprocedures schrijven op basis van best practices. Met de LINK360-software kunnen deze procedures gemakkelijk worden goedgekeurd, op grotere schaal worden uitgerold, gevisualiseerd en geprint door de verschillende betrokkenen op diverse locaties. Na goedkeuring kunnen ze gevisualiseerd, geprint en aan de relevante machines bevestigd worden met behulp van de LINK360-software.