Babymelkpoeder is een gevoelig product met een behoorlijk eisen pakket ten aanzien handling, zoals EHEDG, ATEX en Ra < 0,8 µm. Voor intern transport van dit delicate goedje staan weer twee trilbuizen klaar voor uitlevering. Bijzonder hierbij is de omkeerbare transportrichting d.m.v. 3 onbalansmotoren op een lengte van slechts 3100 mm.

Geschreven door