Een toename van hybride en elektrische voertuigen heeft geleid tot een grote vraag naar accu`s en dus ook naar batterijmassa. AVA GmbH (onderdeel van BHS Sonthofen) biedt moderne en flexibele technologieën voor het produceren van elektroden pasta`s, het drogen van afzonderlijke componenten of het verwerken op hoge temperatuur om de vereiste chemische reacties te verkrijgen. Bovendien vereist de productie van moderne Li-ion-accumulatoren de perfecte dispersie van kleine hoeveelheden additieven of de coating van elektrodematerialen met additieven. Naast de elektrochemie zelf en kosteneffectieve productieprocessen ligt de focus altijd op de kwaliteit van elektrodematerialen en elektrolyt componenten. AVA heeft de kennis in huis om mengers, drogers en reactoren te ontwerpen voor de productie van batterijmassa.

Geschreven door