De multicycloon, die weer tot leven is gekomen door verfijnde regeltechnieken, heeft gezorgd voor leveringen van onze multicyclonen naar Spanje en Amerika. Door de gemeten resultaten door overheidsinstanties zijn we thans uitgenodigd om complete rookgasreiniginginstallaties voor biomassa verbrandingsinstallaties aan de USA aan te bieden met multicyclonen, die ook bij wisselende capaciteiten hoge afscheidingsgraden halen door speciaal toegepaste procestechniek. Compacte eenheden met: ventilator, verbindend leidingwerk, isolatie en uiteraard besturing van dit proces op capaciteit. Deze kennis heeft zich verder voortgezet, waardoor we thans samen met de firma ENC Nederland een complete rookgasreiniginginstallatie pakket gereed hebben voor ketels, die met alternatieve brandstoffen gevoed worden. Vanaf de ketel- of economizeruitlaat tot en met de rookgasventilator uitlaat. In het kort bestaat het proces uit de volgende componenten: voorafscheiders – vonkenvangers d.m.v. cyclonen, additief reactor station met recydosering, ontstoffing, katalysator, besturing, ventilator die tevens zorgt voor de juiste onderdruk en O2 in de vuurhaard, maar die ook een deel van de gereinigde rookgas terugvoert naar de ketel. Dit volautomatisch proces wordt door onze eigen software specialisten in de besturing ondersteund en op afstand bewaakt, zodat ook een minimum aan bediening realiteit wordt. Deze kennis, technieken en procesverbeteringen kunnen in alle bedrijfstakken worden toegepast, waar met poeders, stof of granulaten gewerkt worden, tenslotte hebben wij in ons programma een verfijnde luchttechnische zeeftechniek waarmee we voor elk luchttechnisch proces u een oplossing kunnen bieden. Airtechnic, Multicycloon grootte 4-42, 45.000 m³/h, afzuiging op droger voor graan en mais. Neem voor aanvullende informatie, contact met ons op.

Geschreven door