De Agro&Food sector heeft een ijzersterke uitgangspositie. Onze topsector is de motor van de Nederlandse economie en de nummer 1 in de wereld. In totaal genereert de sector € 48 miljard aan toegevoegde waarde. Dat is goed voor bijna 10% van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Nederland heeft de meest succesvolle en innovatieve Agro&Food-bedrijven, beschikt over kennisinstellingen van wereldklasse en staat aan de Europese top van private investeringen. De groei van de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard leidt tot internationale voedselvraagstukken en creëert kansen voor de sector. De vergrijzing en toenemende voedselgerelateerde ziekten verhogen de maatschappelijke betekenis. Kortom: het belang van de sector zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. De sector gaat deze uitdaging graag aan. We zetten in op drie grote kansen voor groei in economische waarde en maatschappelijk belang. We investeren in: 1. Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer hoogwaardig voedsel met minder gebruik van grondstoffen. 2. Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde gericht op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak. 3. Internationaal leiderschap: systeemoplossingen op maat voor het internationale voedselvraagstuk voortbouwend op onze sterke exportpositie. Dit leidt tot groei van de jaarlijkse toegevoegde waarde van de sector met € 11 miljard. Plus een toenemende bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en wereldvoedselzekerheid. Deze ambitie is haalbaar met een initiële impuls in kennis en innovatie van € 300 miljoen per jaar. Het bedrijfsleven verdubbelt zijn huidige investering in PPS-programma`s van € 75 miljoen naar € 150 miljoen per jaar. Van de overheid vragen wij deze investering te matchen met € 150 miljoen om de economische en maatschappelijke ambities te realiseren. Samen met de sector tuinbouw willen wij investeren in PPS-programma`s voor ontwikkelingssamenwerking. Benodigd budget van de overheid is € 75 miljoen. Daarnaast vragen we voor lokale kennisontwikkeling een bedrag van € 75 miljoen. Wat betreft de niet-monetaire ondersteuning vragen we de overheid haar activiteiten te richten op het waarmaken van de ambitie binnen deze agenda. Verder verwachten we een actieve rol van de overheid om de wereldexportpositie van Agro & Food verder te versterken. In het rapport staan meer specifieke verzoeken op gebieden waar overheidssteun en inzet nodig zijn.