Alles over processing en handling van droge stoffen, stortgoed, bulk

SolidsProcessing.nl
Zoeken

       

       

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Solids Processing nummer 2

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen verschenen in nummer 2 van 2016.
Via de lijst hieronder kunt u het artikel als pdf downloaden. Klik op de cover hiernaast om het gehele blad als bladerversie te openen.

In dit nummer: Diervoederproducent ”De Samenwerking” investeert in gecompartimenteerde silo’s; over vreemd silogedrag: mogelijke gevolgen en oplossingen; informatie over de beurs PowTech, 1t/m 21 april in Neurenberg (D); Suiker Unie heeft voedselveilige beladingsbalgen

Verschenen: 14-04-2016

Neem contact op met de redactie

 
Lees dit artikel
pag. 24

Suiker Unie sluit elk risico mbt voedselveiligheid uit

Voedselveiligheid en duurzaamheid tot in detail geregeld De grootste productielocatie van witsuiker in Europa staat in Dinteloord. Suiker Unie verwerkt er suikerbieten. Deze bestaan voor 75 procent uit water, dat binnen de eigen fabriek wordt hergebruikt, waardoor wateraanvoer van buiten niet meer nodig is. De waterzuivering voert het bedrijf eveneens uit in eigen beheer en de nieuwe opwerkingsfabriek voor gietwater levert aan regionale kassentelers. Alle productstromen ondergaan zeer grondige controles. Permanente magneten en metaaldetectiesystemen zorgen voor 100 procent zuiver suiker. Zelfs de nieuwe, in rvs uitgevoerde beladingsbalgen met speciale rubbers en kunststoffen zijn volledig voedselveilig.

Als gevolg van Europese regelgeving besloot Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, enkele jaren geleden drie fabrie - ken te sluiten. De twee overgebleven Nederlandse locaties zijn Dinteloord en Hoogkerk. Suiker Unie investeert hier veel in duurzaamheid. Pieter Vermolen, al meer dan 25 jaar in dienst bij het bedrijf, legt uit: “Het suikergehalte in de bieten bedraagt 17 procent, de rest is water (75 procent), vezels (5 procent) en minera len (3 procent). Alle componenten van de suikerbiet worden benut en omgezet in waarde. We hebben dan ook geen afval. Ook produceren we een grote hoeveelheid groen gas uit reststromen. Zelfs voor de verwerking van de grond rondom de biet beschikken we over een aanzienlijk machinepark.”
Lees dit artikel
pag. 40

Stichting Mestverwerking Gelderland investeert in Stroe in belading, centrifuge en zuivering

in 1.500 uur nog geen enkele storing De aangeleverde kalvermest werd jaar na jaar dikker. De verwerkingsinstallatie in Stroe piepte en kraakte en de capaciteit daalde snel. Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) besloot daarom € 1,5 miljoen te investeren in onder meer bezinkseltanks, centrifuge en belading. Het resultaat is een installatie die een hoogwaardig mestproduct produceert met een drogestofgehalte van 28 procent, bestemd voor export. Daarnaast nam de capaciteit met 30 procent toe en verbeterde het proces. “In 1.500 uur draaien en belading van de schroeven hebben we nog geen enkele storing gehad”, stelt bedrijfsvoerder Wim van Omme tevreden vast.

gerealiseerde Stroe op de Veluwe ligt in het hart van een gebied dat veel kalvermesterijen telt. De KalverGierBewerkingsInstallatie (KGBI) in Stroe is in 1994 gebouwd door Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG). De duurzame kalvermestverwer ­ king zorgt voor een vermindering van het oplopende mestoverschot, dat schadelijk is voor natuur en milieu. Vroeger gaven veehouders hun kalveren poedermelk, maar tegenwoordig neemt het aandeel ruwvoer in de voeder­ samenstelling snel toe. “Het drogestof ­ gehalte van de kalvermest is in de loop der tijd dan ook bijna verdubbeld van 1,8 naar 3,5 procent. Het gevolg is dat de verwerking van kalvermest in de loop der jaren steeds meer problemen oplever ­ de”, legt bedrijfsvoerder Wim van Omme uit. De capaciteit van de verwerkings ­ installatie in Stroe daalde in 2015 naar 160.000 ton kalvermest.
 
 .
 .
 .