Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Explosiebeveiliging in voedingsmiddelenindustrie vraagt om creatieve oplossingen Bijten explosieveiligheid en hygiŽne elkaar?
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Explosiebeveiliging in voedingsmiddelenindustrie vraagt om creatieve oplossingen

Bijten explosieveiligheid en hygiŽne elkaar?

Bij de montage van een explosiebeveiligingssysteem komen vaak meerdere aspecten om de hoek kijken. De verschillende componenten voor explosie-drukontlasting, explosie-onderdrukking en explosie-isolatie moeten vanwege hun toepassing geplaatst worden op bepaalde strategische posities in het proces, waar niet, of moeilijk, van afgeweken kan worden. Dat kan lastig zijn in processen waar producthygiŽne en reinigbaarheid van installaties essentieel is, zoals in de voedingsmiddelenindustrie. Een leverancier van explosiebeveiliging moet aan de wensen van de sector op dit gebied tegemoet kunnen komen.

Bedrijfsinformatie

Bij de montage van een explosiebeveiligingssysteem komen vaak meerdere aspecten om de hoek kijken De verschillende componenten voor explosiedrukontlasting explosieonderdrukking en explosieisolatie moeten vanwege hun toepassing geplaatst worden op bepaalde strategische posities in het proces waar niet of moeilijk van afgeweken kan worden Dat kan lastig zijn in processen waar producthygiene en reinigbaarheid van installaties essentieel is zoals in de voedingsmiddelenindustrie Een leverancier van explosiebeveiliging moet aan de wensen van de sector op dit gebied tegemoet kunnen komen Edwin Reijnen Explosiebeveiliging in voedingsmiddelenindustrie vraagt om creatieve oplossingen Bijten explosieveiligheid en hygiene elkaar Bij de montage van een explosiebeveiligingssysteem komen vaak meerdere aspecten om de hoek kijken De verschillende componenten voor explosiedrukontlasting explosieonderdrukking en explosieisolatie moeten vanwege hun toepassing geplaatst worden op bepaalde strategische posities in het proces waar niet of moeilijk van afgeweken kan worden Dat kan lastig zijn in processen waar producthygiene en reinigbaarheid van installaties essentieel is zoals in de voedingsmiddelenindustrie Een leverancier van explosiebeveiliging moet aan de wensen van de sector op dit gebied tegemoet kunnen komen Het doelmatig beveiligen van een proces vereist dat componenten gepositioneerd worden op een positie waarbij de effectieve werking is gegarandeerd Zo zal een component voor explosiedrukontlasting zich bij voorkeur daar bevinden waar de explosie te verwachten is Hetzelfde geldt voor een suppressiesysteem waarbij de explosie in het geboortestadium wordt geblust Hier zal het bluspoeder effectief in dat volume ingebracht dienen te worden Dit zijn vaak echter ook de plaatsen in het proces waar het product zich bevindt In de voedingsmiddelenindustrie moet dat product aan allerlei eisen voldoen Solids ProcessingNr 2 april 20141819Solids ProcessingNr 2 april 2014 wijze waarop het paneel op de wand van het te beveiligen object wordt gemonteerd verdienen nadere aandacht Omdat er een uitsparing in de wand wordt gemaakt en het paneel hier tegenaan wordt gemonteerd ontstaat een diepteverschil Op deze plek kan aan de binnenzijde product ophopen of kan er reinigingsvloeistof met product als residu blijven liggen Wanneer een vlammendovend filter wordt toegepast is er vaak een sanitaire cover verkrijgbaar die voorkomt dat stof enof product zich op en in het filter ophopen Overleg Het zal duidelijk zijn dat het beveiligen van een proces tegen explosies de hygiene niet in de weg hoeft te staan Het is echter wel belangrijk om ruim aandacht te schenken aan een goede positiebepaling van de componenten om vooraf de uitvoering van de componenten inzichtelijk maken en om toe te zien op een zorgvuldige montage en de juiste procedures na oplevering Dat voorkomt onplezierige verrassingenn Edwin Reijnen is sales engineer process safety bij VDL Industrial Products ontstaat Uiteraard speelt de kwaliteit en de hoogwaardigheid van de constructie hierbij een grote rol Natuurlijk moet de doorlaat volledig vrij zijn en dienen de inwendige leidingdiameters overeen te komen Wanneer de eisen ten aanzien van de hygiene hoog zijn kan de schuif geheel uit roestvast staal worden geproduceerd Om productintrede tijdens het bewegen van het schuifblad te voorkomen wordt spoellucht gebruikt die enkel verbruikt wordt tijdens het daadwerkelijk bewegen van het schuifblad Nadere aandacht verdient de al dan niet gesloten positie van de schuif in specifieke bedrijfsomstandigheden omwille van de veiligheidsfunctie maar het is ook handig dat deze veilig openstaat tijdens reinigingswerkzaamheden Explosiepanelen Explosiepanelen worden vaak toegepast al dan niet in combinatie met een vlamdovend filter om de explosiedruk gericht af te laten Een aandachtspunt in verband met de hygiene is de eerdergenoemde cold spot Door het relatief dunne materiaal waaruit de panelen noodzakelijkerwijs worden geproduceerd in combinatie met het ontlastkanaal naar de buitenwand liggen hier temperatuurverschillen op de loer Soms wordt het ontlastkanaal daarom verwarmd Een andere oplossing is de buitenzijde van het kanaal of het paneel zelf van isolatie voorzien dit mag echter de effectiviteit niet nadelig beinvloeden Ook de binnenzijde van de panelen de afdichting en de goed of niet functioneren kan dit leiden tot valse veiligheid er komt immers geen alarmsignaal Het is daarom wijs om te kijken of spoellichtaansluitingen noodzakelijk zijn om de melderoptiek schoon te houden Daarnaast is het belangrijk dat de melder eenvoudig uitgenomen kan worden voor reiniging en inspectie Bij de montage is het flush inlassen van de aansluitingen belangrijk om zo inwendig een gladde aansluiting te krijgen De keuze voor het al dan niet toepassen van blusmiddelhouders hangt af van vele aspecten Het gaat te ver om dit hier te bespreken Het algemeen toegepaste bluspoeder natriumbicarbonaat is food grade en dus voor levensmiddelen geschikt maar als dit op bezwaren stuit kan in sommige situaties water als blusmiddel een goed alternatief zijn Door het in de houder te verhitten komt het onder druk te staan en heeft het perfecte bluseigenschappen In de normale positie staat alleen een gladde afsluitplaat van de blusmiddelhouder in contact met het product Deze sluit de rest van de zogenaamde spreader af De aansluiting is geschikt voor CIP reiniging Pas wanneer de blusmiddelhouder wordt geactiveerd en het blusmiddel met kracht uit de houder wordt geperst komt de sluitplaat uit zijn positie Bij schuiven is het meestal het schuifblad tussen de flenzen en de geleiding waar de aandacht naartoe gaat Het product kan zich in de schuif ophopen door overdruk of door het bewegen van het blad waardoor een ongewenste situatie componenten in en op de procesapparatuur vooraf kritisch te bevragen Reiniging CIP cleaning in place reinigingsinstallaties reinigen procesvolumes soms onder hoge druk Uiteraard dient hiermee bij de installatie van een explosiebeveiligingssysteem rekening te worden gehouden Een drukopnemer met een membraam kan hierdoor bijvoorbeeld getriggerd worden De leverancier zal de interconnectie met de procesbesturing van de klant dus vooraf dienen te bespreken De reiniging raakt daarnaast ook de explosiepanelen en andere delen van componenten die op de apparatuur zijn gemonteerd en productberoerend zijn Het spreekt voor zich dat een goede voorbereiding en overleg met de leverancier ook hier problemen kan voorkomen Het uitwendig nat reinigen van de procesinstallatie moet eveneens in ogenschouw worden genomen De aangebrachte componenten hebben niet zelden een verbinding met een CIE control and indicating equipment en dus een elektrische aansluiting De beschermingsgraad dient dan ook gerespecteerd te worden Ook komt het voor dat de ruimte van een net gereinigde procesinstallatie drooggestookt wordt De luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen kunnen dan tot condens leiden Aandachtspunten In een procesomgeving waar hygiene een belangrijke rol speelt moeten vele aandachtspunten worden meegenomen in de besluitvorming rondom de aanschaf van een explosiebeveiligingssysteem Als de sensoren van een infrarooddetectie bijvoorbeeld onder invloed van bepaalde productaanslag minder ten aanzien van kwaliteit en zuiverheid Daarvoor is veel geinvesteerd in een zorgvuldig ontwerp van de procesapparatuur Holle ruimtes of hoeken waar product zich kan ophopen en achterblijven met bacteriegroei als gevolg of waar residu kan achterblijven na reiniging zijn strikt uit den boze Ook de procesomstandigheden zijn van groot belang Het proces mag niet worden beinvloed door de geplaatste beveiligingscomponenten maar dat geldt ook andersom de explosiebeveiliging mag niet worden beinvloed door het proces De eigenschappen van het product zoals kleverigheid temperatuur hygroscopische eigenschappen en neiging tot aanhechten aan de wand spelen daarbij een grote rol Zo kan het product de melderoptiek van een infrarooddetectie vervuilen en de werking in de weg staan En een product dat zich aan de proceswand hecht kan de werking van een aangebrachte drukontlasting nadelig beinvloeden of bijvoorbeeld het functioneren van een drukopnemer van een suppressiesysteem beinvloeden Ook kan een aangebrachte component een zogenaamde cold spot opleveren waardoor dit een plek wordt waar het product zich graag aan hecht De laatste tijd besteden veel machinefabrikanten en eindgebruikers aandacht aan de verordening EN 19352004 die algemene eisen stelt aan materialen die in contact staan met voedsel Ook de productberoerende componenten van een beveiligingsinstallatie moeten hieraan voldoen Het is dan ook verstandig om de leverancier van beveiligingsLeverancier van beveiligingscomponenten kritisch bevragen Aandacht voor positiebepaling van de componenten vooraf voorkomt onplezierige verrassingen Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Blusmiddelhouder aan de buitenzijde van procesapparatuur Binnenzijde van een procesvat met de flenzen van de beveiliging glad afgewerkt Spoelluchtaansluiting infraroodsensor
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel