Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

MAGAZINE

Solids Processing 2015-5 27-10-2015
Blader door de digitale editie van het complete magazine
Solids Processing 2015-5
In dit nummer speciale aandacht voor veiligheid en ATEX: Hoe scherp let jouw bedrijf op veiligheidsrisico’s, jaarlijks twaalf tot vijftien doden door valpartijen, stofexplosies testen in de praktijk, ‘Uw gedrag bepaalt mijn veiligheid’, zuurstofmeting i

Verschenen: 27-10-2015
Column Henk Klein Gunnewiek Politiek
Column Henk Klein Gunnewiek
Politiek Met een dergelijke titel verwacht u hier nu misschien een heldere stellingname voor of tegen een politieke partij van mij. Wellicht pro of contra een bepaald standpunt. Maar nee, dat ben ik hier niet van plan. Ik heb voor deze titel gekozen omdat ik tegen een bepaald aspect van de politiek gekant ben. Het verbaast me namelijk elke keer weer dat bij misstanden in het openbaar bestuur de verantwoordelijke politicus naar huis wordt gestuurd terwijl ik nauwelijks iets lees over maatregelen binnen de betreffende organisatie zelf om de problemen op te lossen. Of dat nu gaat om ProRail, de reorganisatie van de politie, de ICT-problematiek overheidsbreed of de slechte organisatie bij het UWV. Die politicus zit er maar tijdelijk, maar de directie van zo’n organisatie mag je best verantwoordelijk houden voor slechte prestaties van de organisatie.

Bij dat alles komt bovendien de neiging binnen dit soort organisaties om vooral elke verantwoordelijkheid af te wijzen. Het ligt altijd aan externe factoren of aan andere organisaties, andere mensen, gebrek aan middelen, noem maar op. Dat ergert me mateloos.
pagina 3
Raymond van der Heide van Interpolis Hoe scherp let jouw bedrijf op veiligheidsrisico’s
Raymond van der Heide van Interpolis
Hoe scherp let jouw bedrijf op veiligheidsrisico’s Er zijn bedrijven die uitmunten op het gebied van veiligheid en risicobewustzijn. Daar staan bedrijven tegenover die op deze vlakken volledig tekort schieten. Raymond van der Heide, risicodeskundige bij Interpolis, bespreekt een aantal veiligheidsrisico’s: stof, rommel en onveilige machines. Hij geeft aan wat bedrijven kunnen doen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De mengvoederindustrie is een voorbeeld van een sector waar alle denkbare risico’s aanwezig zijn. Van mogelijke stofexplosies tot werken op hoogte en in besloten ruimtes. De machines die worden gebruikt, produceren bovendien veel lawaai en veroorzaken zware trillingen. Er is kans op overbelasting van elektra, maar ook op brand of explosies door brandgevaarlijke werkzaamheden. Zo’n beetje alle arbeidsrisico’s zijn hier dus te vinden. Gebeuren er dan ook veel ongelukken? Gelukkig niet. Dit is vooral te danken aan de vele veiligheidsmaatregelen die worden genomen en de veiligheidscultuur binnen veel bedrijven. Helaas is dat echter niet overal het geval.
pagina 14
Jos van der Borgt van Platform Preventie Valgevaar Jaarlijks twaalf tot vijftien doden door valpartijen
Jos van der Borgt van Platform Preventie Valgevaar
Jaarlijks twaalf tot vijftien doden door valpartijen De cijfers spreken voor zich. “Het gaat om jaarlijks twaalf tot vijftien dodelijke ongevallen op de werkvloer als gevolg van valpartijen. Dat is een groot aandeel van het totaal aantal bedrijfsongevallen in Nederland.” Aan het woord is Jos van der Borgt, werkzaam bij de Stichting Bedrijfsregeling Dakbedekkingsbranche, die verantwoordelijk is voor het arbeidsmarkt- en arbeidsomstandighedenbeleid in deze sector. Daarnaast is hij projectleider bij het Platform Preventie Gevaar en werkt hij samen met andere branches die te maken hebben met veilig gebouwbeheer. Hij was één van de sprekers tijdens de beurs Veilig Werkt Beter, die begin oktober plaatsvond in Den Bosch.

Van der Borgt legt uit wat het Platform Preventie Valgevaar inhoudt: “Het platform wil vooral het grote aantal ongevallen als gevolg van valpartijen tegengaan en is actief sinds 2006. Valgevaar is volgens de inspectie en allerlei andere instanties nog steeds de belangrijkste oorzaak van ongevallen op de werkplek in Nederland. Doel is het aantal ongevallen aanzienlijk terug te brengen en daartoe zijn er de afgelopen jaren allerlei activiteiten opgezet.” De industrie maakt niet rechtstreeks onderdeel uit van het platform, maar is er wel zijdelings bij betrokken. In de industrie wordt immers veel gebouwd en vaak moet bovendien op hoogte worden gewerkt. “Het betreft vooral de bouw en de branches die daaraan gelieerd zijn. Denk
pagina 18
Drie mannen met een missie testen stofexplosies in de praktijk Op zoek naar een werkbare stoftester voor Atex-zonering
Drie mannen met een missie testen stofexplosies in de praktijk
Op zoek naar een werkbare stoftester voor Atex-zonering Lau Koopman bedacht het om bewustwording bij zijn Forbo-collega’s te kweken en Rolf van Dijk en René Ubbink, beiden zelfstandig consultant en hoger veiligheidskundigen bij onder andere Tata Steel, gebruiken hetzelfde apparaat inmiddels om aan te tonen hoe zonering ook kan worden geverifieerd. Die zonering wordt geregeld in de NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7910-2:2010. “Het is geen rocket science”, benadrukt Van Dijk, “maar simpelweg een manier om proefondervindelijk te kunnen vaststellen welke stof onder welke omstandigheden op een bepaald moment in welke mate ontbrandt.”

Het is op elke Atex-bijeenkomst weer een dankbaar onderwerp van gesprek: good housekeeping. Het is namelijk voor velerlei uitleg vatbaar en regelmatig punt van discussie, al was het maar met de controlerende instanties. Lau Koopman, Rolf van Dijk en René Ubbink bedachten een even simpele als doeltreffende methode om deze discussie een nieuwe impuls te geven: de Atex-stoftester. Rolf van Dijk presenteerde de stoftester op de Atex-conferentie begin juni van dit jaar in den Bosch.
pagina 20
Veilig en verantwoord gedrag op de werkvloer is aan te leren Uw gedrag bepaalt mijn veiligheid
Veilig en verantwoord gedrag op de werkvloer is aan te leren
Uw gedrag bepaalt mijn veiligheid “Onveilig gedrag is een gevaar op de werkvloer. Zowel bewust als onbewust gedrag kun je in trainingen inzichtelijk maken.” Aldus Eise Akker, directeur van trainingsbureau HDEPP (Human Development and Emergency Preparedness Programs). Sinds 2008 ontwikkelt en verzorgt hij trainingen op het gebied van gedrag en communicatie. Hij was één van de sprekers op het vak-event Veilig Werkt Beter 2015, met het thema ‘Uw gedrag bepaalt mijn veiligheid’.

Volgens Akker is menselijk gedrag continu onderhevig aan veranderingen, waardoor ook de veiligheid van de mensen waarmee iemand samenwerkt in het geding kan komen. “En maar liefst 80 procent van ons gedrag is onbewust. Dat betekent dat onbewuste drijfveren grotendeels bepalen hoe we de dingen doen. Het gedrag van mensen kan bovendien sterk veranderen wanneer de 24 25 omstandigheden veranderen. Ook de factor stress is van invloed op ons gedrag. Bovendien is stress stapelbaar en iemand die privé-spanningen kent in bijvoorbeeld de relationele sfeer, kan dit meenemen naar het werk. De persoon is zich dan niet meer volledig bewust van zijn handelen en brengt daardoor niet alleen de eigen, maar ook de veiligheid van anderen in gevaar.”
pagina 24
Praktische oplossing door combinatie van maatregelen Zuurstofmeting in een explosiegevaarlijk gebied
Praktische oplossing door combinatie van maatregelen
Zuurstofmeting in een explosiegevaarlijk gebied Door het combineren van beschermingswijzen is het mogelijk om tot praktische oplossingen te komen voor toepassingen in explosiegevaarlijke gebieden. In mijn artikel Installatievariaties voor stofexplosiegevaar in Solids Processing april 2014 zijn een aantal van deze mogelijkheden beschreven. In dit artikel beschrijf ik een interessante oplossing waarbij een combinatie van een aantal maatregelen is genomen om stofexplosiegevaar te voorkomen.

Explosiegevaar in silo’s, transportsystemen, tanks en bakken met poeders kan worden voorkomen door inertisering. Inertisering kan worden gerealiseerd met daarvoor geschikte gassen zoals N2 (stikstof) of CO2 (kooldioxide). Deze methode van explosiebeveiliging wordt primaire explosiebeveiliging genoemd. Bij primaire explosiebeveiliging wordt het ontstaan van een explosiegevaarlijke omgeving verhinderd. In dit voorbeeld betekent dit het verdringen van de aanwezige zuurstof in de tank door een inert gas. Een van de componenten van de branddriehoek, namelijk zuurstof, wordt weggenomen en daarmee is het stofexplosiegevaar geweken. Alleen het wegnemen of verdringen is echter niet voldoende, er dient ook controle te zijn of de zuurstof niet meer aanwezig is of alleen in een zeer lage concentratie. Bewaking van de zuurstofconcentratie is dus een vereiste.
pagina 26
Workshop Trafieq op Veilig Werkt Beter Ongewild onder invloed op de werkvloer
Workshop Trafieq op Veilig Werkt Beter
Ongewild onder invloed op de werkvloer Regelmatig verschijnen mensen zonder dat ze het weten onder invloed op het werk, met alle gevolgen van dien. Harry Rienmeijer, directeur/eigenaar van Trafieq Business BV, vroeg op de vakbeurs Veilig Werkt Beter begin oktober in Den Bosch aandacht voor dit probleem.

Het RIVM heeft onderzocht dat ongeveer 85 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 65 regelmatig alcohol gebruikt. Ongeveer 5 procent van dezelfde groep gebruikt regelmatig drugs. “Nog steeds verschijnen mensen onder invloed op het werk. Dan hebben we het niet over verslaafden, maar over ‘gewone’ mensen die bijvoorbeeld de avond ervoor gedronken hebben. Als ze de volgende dag opstaan, denken ze dat ze weer nuchter zijn, maar dat is vaak niet het geval. Datzelfde geldt voor drugs en medicijngebruik.”
pagina 28
Drukontlasting of onderdrukking? Stofafscheiders en explosieveiligheid
Drukontlasting of onderdrukking?
Stofafscheiders en explosieveiligheid Explosieve of potentieel explosieve stoffen zijn een onderdeel van de vele industriële processen waarvoor adequate stofafscheiders moeten worden ontworpen. Idealiter zouden deze systemen explosiegevaar moeten minimaliseren of afwenden of ervoor zorgdragen dat in geval van een explosie de gevolgen beperkt en beheerst blijven. In dit artikel worden een aantal effectieve manieren van drukontlasting en suppressie belicht.

Er zijn twee belangrijke Europese Atexrichtlijnen voor apparatuur en productieomgevingen, waarbij de laatste veiligheidsniveaus definieert en indeelt op basis van risico’s. Hoe hoger het risico op een explosieve concentratie, hoe hoger het vereiste veiligheidsniveau: • gebieden met een lage waarschijnlijkheid van een explosieve wolk: zone 22 • gebieden waarin een wolk kan optreden tijdens normaal gebruik: zone 21 • gebieden waarin een explosierisico altijd aanwezig is of vaak optreedt tijdens normaal gebruik: zone 20
pagina 30
Denios ontwikkelt booth units met optimale bescherming en maximaal werkcomfort Laminaire afzuiging leidt tot grotere veiligheid
Denios ontwikkelt booth units met optimale bescherming en maximaal werkcomfort
Laminaire afzuiging leidt tot grotere veiligheid Om te voorkomen dat medewerkers gevaarlijke stoffen (deeltjes) inademen, zijn er in de loop der jaren diverse soorten afzuigoplossingen ontwikkeld. De praktijk leert dat de beoogde luchtstroming echter vaak negatief wordt beïnvloed door diverse factoren. Om deze onzekerheden te elimineren, ontwikkelde Denios uit Alphen aan den Rijn de ‘push-pull Vario-Flow luchttechniek’.

Installaties die poeder- en korrelvormige media afzuigen, zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen die allemaal een specifieke reinheid van de directe omgeving van de medewerker realiseren. Afhankelijk van het soort afzuiging varieert dit van het relatief stofvrij houden van de omgeving in het kader van ‘good housekeeping’ tot het verwijderen van in principe álle deeltjes in een specifieke ruimte omwille van product- of persoonsbescherming.
pagina 34
Zevende editie op 4 en 5 november in Dortmund Vakbeurzen Schüttgut/Solids en Recycling-Technik in topvorm
Zevende editie op 4 en 5 november in Dortmund
Vakbeurzen Schüttgut/Solids en Recycling-Technik in topvorm De twee vakbeurzen Schüttgut/Solids en Recycling-Technik hebben met ruim 450 exposanten de wind flink in de zeilen. Met 200 exposanten zit Recycling-Technik bovendien fors in de lift. Schüttgut/Solids en Recycling-Technik bieden de bezoeker behalve de beurs zo’n 100 lezingen in vijf open fora. Tegelijk met deze beurzen vinden ook het zesde urban mining congres en het tweede Duitse brand- en explosiebeveiligingscongres plaats in Dortmund.

Op 4 en 5 november 2015 staat de procestechniek centraal in de Westfalenhalle in Dortmund. Een recordaantal van zo’n 450 exposanten laat dan zien wat zij te bieden hebben. “Deze twee beurzen zijn een spiegel voor de markt: de belangrijkste leveranciers zijn aanwezig zodat de bezoeker een unieke kans krijgt om de volle breedte te ervaren van wat voor zijn bedrijf beschikbaar is op het gebied van de verwerking van vaste stoffen”, zegt Daniel Eisele, event director voor Easyfairs. “Het maakt niet uit met welke soort vaste stoffen u werkt of welke technologie u zoekt: u vindt het op deze beurzen.”
pagina 36
Verpakken en palletiseren in high care ruimte Uitgekiende productielocatie Fonterra en Royal A-ware is in alle facetten duurzaam
Verpakken en palletiseren in high care ruimte
Uitgekiende productielocatie Fonterra en Royal A-ware is in alle facetten duurzaam Ruim 150 miljoen euro investeerden wei-verwerker Fonterra en kaasproducent Royal A-ware Food Group in een state-of-the-art productielocatie langs de A7 in Heerenveen. Via drie grote pijpleidingen transporteert de kaasmakerij jaarlijks maar liefst 900 miljoen liter bijproduct wei naar de fabriek van Fonterra, waar hoogwaardige lactose- en eiwitpoeder wordt geproduceerd. De machines voor het drogen en verpakken moeten aan hoge eisen voldoen. Bovendien is bij de bouw van de installatie op vele fronten rekening gehouden met het milieu.

Fonterra begon in 2010 met de opzet van een Europese weipool. En A-ware zocht een solide partner voor de wei-verwerking. De strategische samenwerking kreeg gestalte binnen de hoge kwaliteitseisen van beide organisaties. Alle processen van de fabriek, die 7 dagen per week 24 uur per dag draait, zijn per ploegendienst te besturen door slechts vijf operators.
pagina 38
J-Tec viert 160 jaar Katoen Natie met seminar The journey of food
J-Tec viert 160 jaar Katoen Natie met seminar
The journey of food Dit najaar bestond Katoen Natie 160 jaar. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid van een katoengilde in Antwerpen tot een wereldwijde onderneming op het gebied van op- en overslag met 12.000 medewerkers, 181 vestigingen, 4,8 miljoen m² pakhuis en 3.100(!) silo’s. J-Tec Material Handling is een dochteronderneming van het concern, maar opereert geheel zelfstandig. Het organiseerde, samen met de business unit feed & food van Katoen Natie, een seminar over de foodsector, waarbij de ruim 100 deelnemers ook waren uitgenodigd voor een feest na afloop. En dat werd een geweldige verrassing.

Het seminar was een interessante mix van inkijkjes in diverse ondernemingen, waarbij het transport van voedingsmiddelen een kapstok was. Katoen Natie en J-Tec werken samen met een aantal grote ondernemingen. De managers daarvan boden in een aantal interessante lezingen een overzicht van hun bedrijf en gaven in een aantal gevallen aan wat de uitdagingen en bedreigingen zijn.
pagina 42
‘Innovations on Tour’ zet innovaties in het zonnetje Beurs Solids Rotterdam bood compleet marktoverzicht
‘Innovations on Tour’ zet innovaties in het zonnetje
Beurs Solids Rotterdam bood compleet marktoverzicht De ruim 3.000 bezoekers van de beurs Solids, op 30 september en 1 oktober in Ahoy, vonden in Rotterdam niet alleen een compleet overzicht van het marktaanbod. Beursorganisator Easyfairs had ook nog eens alle innovaties op de beurs uitgelicht. Dat gebeurde onder meer met een echte tour over de beursvloer.

Ook deze zesde editie van de tweejaarlijkse beurs vond tegelijkertijd plaats met de beurs Pumps & Valves, die in de aangrenzende hal was gesitueerd. Nieuw was de internationale conferentie Dry Cargo, die naast deze twee beurzen werd gehouden. Deze conferentie, gecombineerd met een kleine beurs, ging over op- en overslag van droge stoffen in bulk in havens en de bijbehorende logistiek. Niet bestemd voor de doorsnee beursbezoeker, maar internationaal wel van grote betekenis.
pagina 46
Nieuw koelprincipe in de toekomst ook voor industriële doeleinden geschikt Koelen met magnetocalorische materialen komt dichterbij
Nieuw koelprincipe in de toekomst ook voor industriële doeleinden geschikt
Koelen met magnetocalorische materialen komt dichterbij Nieuwe koelkasten zijn vandaag de dag veel zuiniger dan hun voorgangers. Maar het kan nog beter door te koelen met zogenoemde magnetocalorische materialen. BASF en de Technische Universiteit Delft werken met andere bedrijven aan deze ontwikkeling en verwachten dat de ‘magneetkoelkasten’ de komende jaren op de markt zullen komen. Dat is nog maar het begin, want het nieuwe koelprincipe biedt ook perspectief voor onder meer airco’s en warmtepompen. Bennie Reesink, teamleider van het onderzoek naar nieuwe materialen bij BASF in De Meern, maakt de stand op.

Compressorkoeling, zoals nu in normale koelkasten wordt toegepast, werkt met een gas dat bij samenpersen in een compressor warm wordt en zijn warmte via het rooster aan de achterkant afgeeft aan de lucht. Daarna expandeert het gas aan de binnenkant van de koelkast, waardoor het afkoelt en tegelijk warmte opneemt. De compressor zuigt het gas weer aan, enzovoorts. Een magneetkoelkast kent een vergelijkbare cyclus: magnetocalorische materialen warmen zodra ze bij een bepaalde temperatuur in een magneetveld komen met enkele graden op. Een vloeistof, bijvoorbeeld water, voert de warmte af. Zodra de materialen uit het magneetveld zijn, koelen ze weer af en kunnen ze vervolgens opnieuw warmte opnemen.
pagina 48
Afgezogen steenwol-stof helemaal hergebruikt Vulkanisch productieproces bij Rockwool
Afgezogen steenwol-stof helemaal hergebruikt
Vulkanisch productieproces bij Rockwool Rockwool is bekend van de steenwol-isolatiematerialen. De steenwol kent echter meer toepassingen. Rond 1850 ontdekten wetenschappers steenwol, dat op natuurlijke wijze was ontstaan na een uitbarsting van de vulkaan Kilauea op Hawaï. Zij realiseerden zich dat de combinatie van eigenschappen enorme mogelijkheden boden. In Roermond staat de grootste steenwolfabriek ter wereld; hier wordt steenwol uit vulkanisch gesteente geproduceerd. In het productieproces wordt daarbij een vulkaanuitbarsting nagebootst.

De kern van het proces vormt de koepeloven, waarin vulkaangesteente, cokes en gerecyclede steen samen worden gesmolten, bij een temperatuur van 1.500°C. Het vulkaangesteente is basalt uit de vulkaan Eifel, dat als gebroken materiaal wordt aangevoerd en opgeslagen in silo’s. Datzelfde geldt voor de cokes en de gerecyclede steen. Op de aanvoerband naar de oven worden de drie materialen zodanig gestort dat er een bruikbare mix ontstaat. De invoer in de continu gestookte koepeloven gebeurt in kleine batches om te voorkomen dat de temperatuur van de daarin aanwezige smelt te veel daalt. Het is namelijk van het grootste belang dat de temperatuur niet onder de 1.500°C daalt omdat het vulkaangesteente dan gaat stollen. De koepeloven wordt verhit met branders, waarbij de cokes in de aangevoerde mix als extra brandstof dient.
pagina 52
Kennis van gedrag van grind cruciaal voor innovatief ontwerp Grindbakken voorkomen abrasieve slijtage
Kennis van gedrag van grind cruciaal voor innovatief ontwerp
Grindbakken voorkomen abrasieve slijtage Om abrasieve slijtage te voorkomen, bekleedde grinden zandproducent NHM uit Oostende onder meer de instorttrechters van hun lopende banden met grindbakken. De aanwezige kennis omtrent het gedrag van het materiaal binnen dit bedrijf bleek van groot belang bij de engineering van de installatie. “Als het ontwerp niet goed is, zouden we voortdurend bezig zijn met reparaties en onderhoud”, onderstreept operationeel en logistiek manager Philippe Lanszweert.

“De schepen worden gelost via een vaste losinstallatie met onder meer een verrijdbare transportband, die een vijftal jaar geleden door Motogroup werd gebouwd. De wielladers vullen de grote trechters van een doseerinstallatie met een trilgoot. Het materiaal gaat vervolgens via een 37 meter lange opvoerband met een breedte van 800 mm naar de 17 meter hoge zeefinstallatie. Halverwege de band verwijdert een grote magneet de aanwezige metalen.”
pagina 54
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel